Dôležité oznamy
Pozvánka na plenárne zasadnutie
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klub priateľov umenia – združenie rodičov ZUŠ A.Cígera dňa 14.novembra o 17 hod. v koncertnej sále školy, Hviezdoslavova 12/ na...
Oznam k 2% dane
MILÍ  RODIČIA, PRIATELIA ZUŠ ANTONA CÍGERA Aj v tomto školskom roku môžete podporiť naše občianske združenie Klub priateľov umenia  – ZUŠ A. Cígera  finančným darom alebo 2 %...
Hlasujte za projekt Experimentovanie vo výtvarnej tvorbe!
Prosba o hlasovanie – dobrý skutok (vianočný darček) pre detičky – žiakov výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera v Kežmarku na zlepšenie svojho okolia, na ktorý Raiffeisen banka...
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia – Združenie rodičov pri ZUŠ A.Cígera, ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2017 /streda/ o 17 hod. v koncertnej sále...
Hudobný odbor
V dnešnej dobe je pani učiteľka/pán učiteľ v základnej umeleckej škole prvým sprievodcom dieťaťa vo svete zvukov, tónov, vo svete hudby. Ak vstúpite do ktorejkoľvek triedy, stanete sa svedkom hľadania a tvorby. Žiak a učiteľ ponorení do sveta hudby spoločne odhaľujú jej tajomstvá  a jej večnú snahu...
Tanečný odbor
budova : ZŠ Grundschule Pedagóg : – Ľudmila VDOVJAKOVÁ
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Pozvánka: Jazzový koncert

Oznam o voľnom pracovnom mieste

Príjmeme učiteľa hry na gitare od 2.9.2018. Žiadosti s potrebnými dokladmi doručiť na riaditeľstvo školy ZUŠ A.Cígera, Hviezdoslavova 12,06001 Kežmarok.

Strieborné pásmo z celoštátnej súťaže divadiel mladých FEDIM 2018 v Tisovci

Najstarší žiaci LDO sa v dňoch 1-3. júna 2018 zúčastnili celoštátnej súťažnej prehliadky divadiel mladých FEDIM 2018  v Tisovci, kde sa predstavili s autorským predstavením „HRY“ zo spoločnej dielne divadelných súborov TOTE TAM Kežmarok a TRMA-VRMA Poprad. Zo súťaže si priniesli umiestnenie v striebornom pásme. Predstavenie „HRY“  môžete vidieť aj v Kežmarku 17-18.júna  na...

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku boli opäť úspešní

V tomto školskom roku sa konal už piaty ročník GABI 2018 – Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI, ktorá je prínosom k hľadaniu a prezentácii detskej výtvarnej tvorby. „Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe . Prijímame priestor, v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti. Pozývame vás...

Zápis do ZUŠ