Dôležité oznamy
Slováci sme od rodu
,,Slováci sme od rodu” predstavenie v synagóge v rámci festivalu Divadelná Nitra 2016 a naše publikum....
Mladý violončelista Slovenska  –  2017
7. – 8. apríla 2017 Povinné skladby 1.kategória: Milan Novák  ADGC – Medvedí tanec 2.kategória: Gregor Regeš – Chorál / VIOLONČELOVÝ MODRÁČIK  I, Musica Slovaca, Hud. fond...
„Slováci sme od rodu!“   27. augusta  2016  na Scénickej žatve  v Martine
  Spoločný projekt divadelných súborov „Tote tam“ pri ZUŠ A.Cígera v Kežmarku a „Trma-vrma“ pri ZUŠ  Spojenej školy Letná v Poprade  „Slováci sme od rodu!“ zaujal aj  na 94....
“Slováci sme od rodu!” – konečne aj v Kežmarku.
Spoločnú inscenáciu dvoch divadelných zoskupení – súboru TOTE TAM z Kežmarku a súboru TRMA-VRMA z Popradu máte možnosť vidieť konečne aj v Kežmarku. Budeme hrať v sále MsKS...
Zápis do ZUŠ
Zápis do...
Hudobný odbor
Charakteristika odboru: Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy...
Tanečný odbor
Nullam sed neque commodo elit blandit sodales. Phasellus sit amet libero non elit ultricies facilisis. Sed viverra justo lectus, eget volutpat est malesuada eget. Duis sollicitudin pellentesque sapien, nec tempor ex egestas at. In arcu diam, mattis ut sollicitudin in, tincidunt vitae ex. Mauris ut ante eget...
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Hudobná dielňa

V priebehu letných prázdnin sme vďaka Nadácii pre deti Slovenska – Hodina deťom zakúpili hudobné nástroje, ktoré obohatili našu “hudobnú paletu” v Hudobnej dielni. Ťažko slovami opísať ako boli deti, pri prvom dotyku s nimi, očarené ich podmanivým zvukom. Popri hudobných hrách sme sa začali pripravovať aj na koncertné vystúpenia, aby sme na nich predviedli...

Úspešní výtvarníci na Dúhe

V XX. ročníku celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2015/2016 Stará Ľubovňa vo výtvarnej tvorbe detí bolo do súťaže prihlásených 540 prác z 38 škôl. V tomto  jubilejnom ročníku aj práce žiakov zo ZUŠ A. Cígera z Kežmarku získali krásne ocenenia. Vo IV. kategórii – ZUŠ sme obsadili dve prvé miesta: VLADIMÍRA ORAVCOVÁ, 5 rokov – 1. miesto, TÍMEA FERENCOVÁ, 9...

Bienále Fantázie Martin 2016

V piatok 13. mája 2016 sme sa zúčastnili slávnostnej vernisáže a vyhodnotenia XXII. ročníka “Bienále fantázie Martin 2016”. Medzi ocenenými výtvarnými prácami detí z 33 krajín celého sveta medzinárodná porota udelila hlavné ceny: CENU MESTA MARTIM získali Ema Kuzmová a Sabína Perignatová. Prvý z gratulantov bol aj 1. tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na...

Ocenenie za literárnu tvorbu

. Nielen divadlom je literárno-dramatický odbor živý. Na vyučovaní LDO sa v rámci rôznych tvorivých aktivít  pohrávame aj s literatúrou a vlastnými  literárnymi pokusmi. Ak sa dielo podarí, tak prídu na rad, okrem dobrého pocitu a uznania spolužiakov, aj ocenenia.Jedno z nich získala v týchto dňoch aj naša žiačka Vesna Zorana Gemzová, ktorá  za svoju rozprávku “Prečo je...

Krajská scénická žatva Levoča 2016

Dňa 14.4. 2016 sa žiaci literárno-dramatického odboru zúčastnili Krajskej scénickej žatvy  v Levoči, kde postúpili ako víťazi Divadelnej Šuňavy 2016 v kategórii “divadlo mladých”. Na krajskej súťaži sa predstavil Adam Kubala  scénickou miniatúrou “Pozor tieň”, za ktorú získal cenu za mužský herecký výkon. Ďalšie predstavenie, ktoré sa v Levoči...