Dôležité oznamy
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia – Združenie rodičov pri ZUŠ A.Cígera, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2016 /streda/ o 17 hod. v koncertnej sále...
Mladý violončelista Slovenska  –  2017
7. – 8. apríla 2017 Povinné skladby 1.kategória: Milan Novák  ADGC – Medvedí tanec 2.kategória: Gregor Regeš – Chorál / VIOLONČELOVÝ MODRÁČIK  I, Musica Slovaca, Hud. fond...
Hudobný odbor
Charakteristika odboru: Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy...
Tanečný odbor
Nullam sed neque commodo elit blandit sodales. Phasellus sit amet libero non elit ultricies facilisis. Sed viverra justo lectus, eget volutpat est malesuada eget. Duis sollicitudin pellentesque sapien, nec tempor ex egestas at. In arcu diam, mattis ut sollicitudin in, tincidunt vitae ex. Mauris ut ante eget...
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Vianočná pohľadnica 13. Ročník

Cieľom výtvarnej súťaže bolo nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť  tradičné chápanie  Vianoc.  Detskí autori vo výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky. Porota  ocenila svojskú detskú interpretáciu a kreatívne stvárnenie danej témy. Do...

Novoročný koncert

XX.ročník BIENÁLE GRAFIKY TOTUŇ 2016 POĽSKO

Ocenení žiaci: MEDAILA: Nina Husáková DIPLOMY: Katarína Adamjaková, Kristián Kočiš, Katarína Horná, Emma Kuzmová, Viktória Galliková a Samuel Greňa Ocenení pedagógovia: DIPLOMY: Gabriela Kornajová, Jana...

Práce našich žiakov v kalendári TV Joj

Výrazný úspech dosiahli žiaci našej školy na Celonárodnej výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásila  pri príležitosti 15 výročia Nadácia TV JOJ. Žiaci výtvarne zobrazovali hviezdne okamihy z televíznej obrazovky, ktoré sledovali počas 15 rokov vysielania televízie. V súťaži „Televízia JOJ očami našich divákov“ porote kresby vyčarovali úsmev na tvári!  Z celkového počtu 1635...

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

Mnohé detské výtvarné dielka však zdobia nielen domáce prostredie, ale i školy, rôzne výstavné miestnosti, galérie i divadlá. Nedávno sa konala jedna veľká výstava v divadle mesta Schwedt nad Odrou v Nemecku, kde boli vystavené práce 49. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže. Žiaci ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku sa taktiež zapojili do tejto súťaže, ktorá bola zameraná...