Dôležité oznamy
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia – Združenie rodičov pri ZUŠ A.Cígera, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2016 /streda/ o 17 hod. v koncertnej sále...
Mladý violončelista Slovenska  –  2017
7. – 8. apríla 2017 Povinné skladby 1.kategória: Milan Novák  ADGC – Medvedí tanec 2.kategória: Gregor Regeš – Chorál / VIOLONČELOVÝ MODRÁČIK  I, Musica Slovaca, Hud. fond...
Hudobný odbor
Charakteristika odboru: Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy...
Tanečný odbor
Nullam sed neque commodo elit blandit sodales. Phasellus sit amet libero non elit ultricies facilisis. Sed viverra justo lectus, eget volutpat est malesuada eget. Duis sollicitudin pellentesque sapien, nec tempor ex egestas at. In arcu diam, mattis ut sollicitudin in, tincidunt vitae ex. Mauris ut ante eget...
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Nadchnúť mladých pre Štúra či Pribinu? Aj to sa dá

Mladí divadelníci spod Tatier spojili sily a stvorili hru s názvom Slováci sme od rodu. Kto by od národnej témy čakal poučovanie a nudu, bol by na veľkom omyle. Autorská hra divadelných súborov Tote tam z Kežmarku a Trma-vrma z Popradu je už od úvodu sviežim dielkom, ktorému nechýba ani irónia, vtip či sarkazmus. Možno aj preto, že scenár vznikal na základe improvizácie –...

Slováci sme od rodu

,,Slováci sme od rodu” predstavenie v synagóge v rámci festivalu Divadelná Nitra 2016 a naše publikum....

„Slováci sme od rodu!“   27. augusta  2016  na Scénickej žatve  v Martine

  Spoločný projekt divadelných súborov „Tote tam“ pri ZUŠ A.Cígera v Kežmarku a „Trma-vrma“ pri ZUŠ  Spojenej školy Letná v Poprade  „Slováci sme od rodu!“ zaujal aj  na 94. ročníku Scénickej žatvy. Scénická žatva  je vrcholná celoštátna divadelná prehliadka amatérskeho divadla a umeleckého prednesu vo všetkých druhoch, žánroch a kategóriách. Koná sa každoročne posledný...

Hudobná dielňa

V priebehu letných prázdnin sme vďaka Nadácii pre deti Slovenska – Hodina deťom zakúpili hudobné nástroje, ktoré obohatili našu “hudobnú paletu” v Hudobnej dielni. Ťažko slovami opísať ako boli deti, pri prvom dotyku s nimi, očarené ich podmanivým zvukom. Popri hudobných hrách sme sa začali pripravovať aj na koncertné vystúpenia, aby sme na nich predviedli...

“Slováci sme od rodu!” – konečne aj v Kežmarku.

Spoločnú inscenáciu dvoch divadelných zoskupení – súboru TOTE TAM z Kežmarku a súboru TRMA-VRMA z Popradu máte možnosť vidieť konečne aj v Kežmarku. Budeme hrať v sále MsKS Kežmarok v nedeľu 19.6.2016 o 18.00 a v pondelok 20.6.2016 o 12.10. Tešíme sa na Vás. https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=JGLS1o_Hwv0 O predstavení: Slováci sme od rodu! je spoločným...