Dôležité oznamy
Oznam k 2% dane
MILÍ  RODIČIA, PRIATELIA ZUŠ ANTONA CÍGERA Aj v tomto školskom roku môžete podporiť naše občianske združenie Klub priateľov umenia  – ZUŠ A. Cígera  finančným darom alebo 2 %...
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia
Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klubu priateľov umenia – Združenie rodičov pri ZUŠ A.Cígera, ktoré sa uskutoční dňa 30.11.2016 /streda/ o 17 hod. v koncertnej sále...
Mladý violončelista Slovenska  –  2017
7. – 8. apríla 2017 Povinné skladby 1.kategória: Milan Novák  ADGC – Medvedí tanec 2.kategória: Gregor Regeš – Chorál / VIOLONČELOVÝ MODRÁČIK  I, Musica Slovaca, Hud. fond...
Hudobný odbor
Charakteristika odboru: Naučiť sa spoznávať a chápať hudbu sa nedá rýchlo a ani ľahko. Odmena za trpezlivú prácu  je však nesmierne cenná. Sila hudby nás dokáže povzniesť, potešiť, ale dokáže nám aj pomôcť prežiť smútok. Vďaka nej môžeme získať sebaúctu , ale aj citlivo vnímať a chápať najrôznejšie  osudy...
Tanečný odbor
Nullam sed neque commodo elit blandit sodales. Phasellus sit amet libero non elit ultricies facilisis. Sed viverra justo lectus, eget volutpat est malesuada eget. Duis sollicitudin pellentesque sapien, nec tempor ex egestas at. In arcu diam, mattis ut sollicitudin in, tincidunt vitae ex. Mauris ut ante eget...
Literárno-dramatický odbor
Literárno-dramatický odbor (v skratke LDO) je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. Práca v literárno-dramatickom odbore vychádza z metód tvorivej...
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor založila akademická maliarka Eva Končeková v školskom roku 1971/72 a  patril vždy medzi úspešné odbory, o ktorý je stále veľký záujem. Pracujeme so všetkými dostupnými výtvarnými materiálmi, v rôznych výtvarných technikách. Okrem osvojovania si základných techník sa žiaci oboznamujú aj...

Trpaslíci v čarodejnom lese

Žiaci a učitelia našej ZUŠ si pripravili pre žiakov 1. stupňa a ich pedagógov hudobno-dramatický projekt s názvom-  Trpaslíci v čarodejnom lese. Je plný piesní a hudobných aktivít. Diváci si spolu s nami zatancujú, zaspievajú a pomôžu tak trpaslíkom s nepodareným kúzlom. Ide teda o interaktívny príbeh, pri ktorom diváci určite neostanú sedieť na svojich miestach a naučia sa...

Vyberáme z článku v časopise Javisko o predstavení “Slováci sme od rodu!” na Scénickej žatve 2016 

S nadhľadom a odstupom k triezvosti Súbory Tote tam z Kežmarku a Trma-vrma z Popradu v spoločnej kooperácii sa rozhodli slovenskú identitu prekutrať zhora dolu, poukázať na niektoré jej falošné modly. Ale ešte viac sa na jej účet dobre pobaviť. Široký autorský kolektív sa vysmieva z „hejslováctva“ tým, že polemizuje s jeho známymi pravdami. Použitím niektorých princípov...

“Slováci sme od rodu!” na Divadelných fašiangoch 2017 v Poprade 

Pozvanie do divadla V nedeľu 19.marca 2017 o 18.00 hodine v Divadle Spišská Sobota  máte možnosť vidieť predstavenie “Slováci sme od rodu!” zo spoločnej dielne divadelných súborov  TOTE TAM pri ZUŠ A. Cígera Kežmarok a TRMA-VRMA pri Spojenej škole  Poprad. Inscenácia je javiskovou výpoveďou o pohľade mladých ľudí na súčasné (nielen) Slovensko. Humor, recesia,...

Vianočná pohľadnica 13. Ročník

Cieľom výtvarnej súťaže bolo nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť  tradičné chápanie  Vianoc.  Detskí autori vo výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky. Porota  ocenila svojskú detskú interpretáciu a kreatívne stvárnenie danej témy. Do...

Novoročný koncert