1. MIESTO NA KRAJSKEJ SCÉNICKEJ ŽATVE A POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA „FEDIM 2018“ V TISOVCI

1. MIESTO NA KRAJSKEJ SCÉNICKEJ ŽATVE A POSTUP DO CELOŠTÁTNEHO KOLA „FEDIM 2018“ V TISOVCI

Najstarší žiaci LDO,  ktorí pracujú v divadelnom súbore TOTE TAM pri ZUŠ Antona Cígera aj túto divadelnú sezónu siahli po  spolupráci s divadelným súborom TRMA-VRMA z Popradu.

Po víťazstve na regionálnej prehliadke Divadelná Šuňava 2018 sa 26. apríla 2018  predstavili na  Krajskej scénickej žatve v Poprade. S autorským predstavením „HRY“  získali 1. miesto v kategórii „Divadlo mladých“ a postup na celoštátnu súťažnú prehliadku FEDIM 2018 v Tisovci.

Porota ocenila predovšetkým výrazný autorský vklad, ktorým naši mladí divadelníci reagujú na aktuálne spoločensko-politické problémy.  Záujemcovia môžu predstavenie „Hry“  vidieť už  15.5. 2018  v Poprade alebo 17-18.6. 2018 na Divadlení v Kežmarku.

Image0005 fds f