Návšteva v Bochni

Návšteva v Bochni

Žiaci ZUŠ A.Cígera nesedeli v posledný júnový týždeň 2015 v školských laviciach, ale za notovými stojanmi v Hudobnej škole v Bochni. Spoločne s poľskými deťmi nacvičovali v súboroch – sláčikovom, akordeónovom a gitarovom – skladby, ktoré zahrali na slávnostnom záverečnom koncerte.

Táto „pracovná“ návšteva bola pre žiakov aj učiteľov ZUŠ A.Cígera nesmierne poučná a inšpirujúca.