Ako  poukázať  2 %  z dane – OZ  KLUB PRIATEĽOV UMENIA

Ako poukázať 2 % z dane – OZ KLUB PRIATEĽOV UMENIA

  1. Vyplniť tlačivo vyhlásenia na poukázanie 2 % – tlačivá vo formáte PDF nájdete tu, alebo u triednych učiteľov
  2. Vyplnené tlačivo odniesť:

a) osobne na daňový úrad aj s potvrdením o zaplatení dane, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ

Ak ste SZČO, firma, tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2% je 31. marec 2020. Ak si podáte žiadosť o odklad daňového priznania, platia pre vás iné dátumy.

Ak ste zamestnanec, ktorému robí daňové priznanie zamestnávateľ tak váš termín pre podanie daňového priznania a rovnako aj venovanie 2%  do  30. apríla 2020.

b) priniesť vyučujúcemu ZUŠ obidve vyplnené tlačivá s podpisom  do 28. apríla 2020

c) pri elektronickom zasielaní daňového priznania je potrebné hneď v elektronickej podobe   zapísať komu chcete darovať 2 % a sumu