Mgr. Art. Alexandra Michlíková, DiS.art

avatar1mensie1

V roku 2007 absolvovala Konzervatórium v Košiciach, v roku 2012 Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Po štúdiu rok cestovala a od roku 2014 pôsobila ako učiteľ tanečného odboru v SZUŠ Rosnička. V roku 2019 spustila online vzdelávací projekt Cesta za herectvom, ktorý je prvým online kurzom herectva na Slovensku. Od roku 2021 pôsobí v tanečnom odbore ZUŠ Antona Cígera. V tanci aj vo výučbe sa snaží nasledovať aktuálne trendy a inšpiruje sa napríklad prácou ruského choreografa Dmitry Kimana, či amerického choreografa svetových hviezd Kyle Hagamiho, u ktorého v roku 2021 absolvovala aj tanečný „masterclass“.