„ANJEL VIANOC 2018“

„ANJEL VIANOC 2018“

Tatranská galéria v Poprade aj v tomto roku organizovala tradičnú výtvarnú súťaž „ANJEL VIANOC 2018“, na ktorej žiaci mohli prezentovať svoj talent a výtvarnú zručnosť.

Na slávnostnom odovzdávaní cien v Art klube Tatranskej galérie v Poprade sa zúčastnila aj žiačka našej školy Liana Richtarčíková. Prevzala cenu za kolekciu keramických anjelikov, ktorí získali 1. miesto v kategórii ZUŠ: Liana Richtarčíková, 8 rokov, „Anjel pokoja“; Diana Handzušová, 7 rokov, „Anjelské priateľstvo“; Dominika Scholtz, 8 rokov, „Anjel nádeje“; Michal Šoltys, 7 rokov, „Môj anjelik“; Nina Raffajová, 7 rokov, „Anjel strážny“.

  1. miesto získali žiačky: Zdenka Briksiová, 7 rokov, „ Anjel v meste“; Veronika Ilavská, 5 rokov, „ Anjel so stromčekom“; Sabína Galliková, 7 rokov, „Anjel strážny“; Maša Gemzová, 6 rokov, „Anjel stráži mesto“; Emma Rusnáková, 7 rokov, „Anjel a Mikuláš“.

Výstavu Anjeličkovo si každý môže pozrieť v priestoroch Art Klubu Tatranskej galérie v Poprade do 31. januára 2019.

Liana Richtarčíková 8r