Bienále Fantázie Martin 2016

Bienále Fantázie Martin 2016

V piatok 13. mája 2016 sme sa zúčastnili slávnostnej vernisáže a vyhodnotenia XXII. ročníka “Bienále fantázie Martin 2016”. Medzi ocenenými výtvarnými prácami detí z 33 krajín celého sveta medzinárodná porota udelila hlavné ceny: CENU MESTA MARTIM získali Ema Kuzmová a Sabína Perignatová. Prvý z gratulantov bol aj 1. tajomník Veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Odřej Pometlo.

zľava Ema Kuzmová, Sabína Perignátová, 1. tajomník veľvyslanectva Českej republiky na Slovensku Ondřej Pometlo, Gabriela Kornajová