Currently Browsing: Aktuality-uvod

Pozvánka: Adventné koncerty

Mladý violončelista Slovenska 2020

15. ročník v dňoch 3.4. – 4. 2020 Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku. Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ , a v komornej hre. Štatút, prihláška,...

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 2018 –...

Kolektívne stretnutie ZRPŠ zo dňa 16.10.2019

Dňa 16.10.2019 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnilo stretnutie rodičov žiakov, ktorí navštevujú ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku zo všetkých elokovaných pracovísk. Ak ste sa na stretnutí nemohli zúčastniť, pridávame sem tie najdôležitejšie odznené informácie. – Riaditeľ školy, Ján Levocký,...

Hlavná cena pre ZUŠ A. Cígera

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa uskutočnilo už XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR. Do súťaže sa zapojili mnoho škôl a inštitúcií zo Slovenska i zahraničia...

Hosť Divadlenia 2019

Hosťom Divadlenia je tento rok Divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice, jadro ktorého tvoria traja bývalí absolventi literárno-dramatického odboru našej ZUŠ – Matúš Gonda, Soňa Fereníková a Barbora Petrovová. Komédiu Dva  tucty červených ruží si môžete pozrieť v nedeľu 16.6....

« Predošlé príspevky Ďalšie príspevky »