Mladý violončelista Slovenska 2016

Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku. Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ a v komornej hre.

<a href=”https://www.zusantonacigera.sk/wp-content/uploads/2015/10/MVS-2016.doc”>Štatút, prihláška, súťažný poriadok</a>

&nbsp;