Cena z festivalu PAN 2017

Cena z festivalu PAN 2017

V dňoch 22-25.11.2017 sa v v Liptovskom Mikuláši celoštátna súťažná prehliadka pantomímy a pohybového divadla PAN 2017 .
Vybraní žiaci literárno-dramatického odboru sa počas štyroch dní zúčastňovali zaujímavých tvorivých dielní pod vedením renomovaných profesionálov zo Slovenska, Čiech a Nemecka. Videli niekoľko inšpiratívnych profesionálnych  produkcií pohybového divadla a pantomímy. Napokon mali možnosť predviesť aj svoje zručnosti a talent. V súťaži v improvizovaní “O pohár primátora mesta” si naši žiaci, Jakub Lesný, Mário Mačičák a Michal Tomala,  v zmiešaných družstvách  vysúťažili 2. a 3. miesto.
V kategórii trio pantomíma nás úspešne reprezentovali Anna Kubalová, Katka Vosovičová a Jakub Lesný.  Za pantomimickú  etudu “Kto z koho”  získali krásne  1.miesto. Blahoželáme. s f