DIVADLENIE 2018 

DIVADLENIE 2018 

V dňoch 17-18. júna 2018 sa v sále MsKS Kežmarok uskutoční XII. ročník festivalu DIVADLENIE.

Základná umelecká škola Antona Cígera v Kežmarku organizuje už dvanásty ročník festivalu divadla hraného deťmi a divadla mladých „Divadlenie“.  Počas dvoch dní sa na javisku vystriedajú všetci žiaci literárno-dramatického odboru ZUŠ A.Cígera, aby nielen rodičom ale aj širokej verejnosti predstavili svoje ročníkové a absolvenské vystúpenia.  Pozvanie na „Divadlenie 2018“ prijali aj detské divadelné súbory a divadlá mladých  z Popradu, Levoče a Lendaku, ktoré sa s úspechom prezentovali aj na  krajských súťažných prehliadkach. Hosťom tohoročného Divadlenia bude bývalá absolventka LDO ZUŠ A.Cígera, herečka a režisérka Jana Ovšonková, ktorá divákom  predstaví nielen vlastnú režijnú prácu na Slovensku a zahraničí, ale aj svoju netradičnú záľubu – hru na pílu.  Spolu so svojim kolegom, gitaristom Petrom Gáborom,  uvedú v nedeľu večer Koncert na spievajúcej píle.

             Podrobné informácie o jednotlivých predstaveniach nájdete na

WWW.FACEBOOK.COM/ZUSANTONACIGERA

 

divadlenie18