Gabriela Kornajová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Študovala na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici, odbor plošné a plastické rytie kovov, následne získala absolutórium na Škole úžitkového umenia v Ružomberku. Ako učiteľka výtvarného odboru ZUŠ má dlhoročnú pedagogickú prax. Vyučuje žiakov od predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl. Jej žiaci každoročne získavajú ceny a čestné uznania na prestížnych celoslovenských, či medzinárodných výtvarných súťažiach, napríklad v Japonsku, Poľsku, Nemecku, v Českej republike. Prioritou jej pedagogickej práce je vytvorenie motivujúceho školského prostredia, individuálny prístup ku každému žiakovi, rešpektovanie jeho osobnosti a videnia sveta, jeho inšpirácia rôznymi spôsobmi. Hodiny vedie s dôrazom na interaktivitu žiakov na hodine s cieľom povzbudiť ich tvorivosť, fantáziu a kreativitu v rôznych výtvarných technikách. Hravou formou spoznávajú ríšu zvierat, rastlín, rozmanitosti svetadielov alebo zaujímavé príbehy z histórie. Medzi jej žiakmi, absolventmi výtvarného odboru sú úspešní ľudia, ktorí získané znalosti spojené so svojim talentom zúročili vo svojich povolaniach. Žiakov vo vyšších ročníkov pripravuje na štúdium na stredné, ale aj vysoké umelecké školy na Slovensku a v zahraničí. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje maľbe akrylom, maľbe na hodváb a keramike. Jej obrazy sú pravidelne súčasťou rôznych výstav, pravidelne nimi prispieva do výstav kežmarských pedagógov združených v Klube priateľov umenia. Svoje vzdelanie si počas pedagogickej praxe rozširovala okrem iného aj v dekorácii textilu, maľbe na hodváb a naďalej si ho rozširuje formou akreditačného vzdelávania.