Henrieta Skokanová DiS.art

avatar1mensie

Na Štátnom konzervatóriu v Bratislave absolvovala hudobno-dramatický odbor. Tancuje od svojho detstva a miluje umenie. Na ZUŠ učí tanečnú prax, tanečnú prípravu, klasický, ľudový, jazzový a moderný tanec. So žiakmi tvorí tanečné choreografie, s ktorými následne chodí na súťaže a vystúpenia. Záleží jej, aby sa žiaci pri tanci cítili uvoľnene, sebavedomo a aby si ho vedeli naplno užiť. K svojej práci pristupuje zodpovedne a dáva do nej kúsok seba.
Henrieta Skokanová je momentálne na materskej dovolenke.