Hlavná cena pre ZUŠ A. Cígera

Hlavná cena pre ZUŠ A. Cígera

V Základnej umeleckej škole I. W. Kráľa v Považskej Bystrici sa uskutočnilo už XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR. Do súťaže sa zapojili mnoho škôl a inštitúcií zo Slovenska i zahraničia s detskými výtvarnými prácami.

Súťaž / prehliadka Výtvarné alternatívy bola zameraná na inovatívne riešenia výtvarných problémov a námetov vo výtvarnej tvorbe detí a mládeže.

Hlavné ciele súťaže boli podnietiť rozvoj tvorivej činnosti žiakov a študentov v oblasti výtvarnej výchovy, hľadanie nových možností vo využití materiálov – i netradičných a ich kombinácií a taktiež hľadanie nových výrazových možností, ktoré prináša súčasná technika /video, počítač/. Výstavou súťažných prác sa umožňuje medzinárodná konfrontácia výtvarnej tvorby mladých ľudí samotnými žiakmi a pedagógmi.

Celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou / prehliadka bola určená žiakom a kolektívom základných škôl, základných umeleckých škôl, stredných škôl a záujmových inštitúcií vo veku od 6 do 18 rokov. Súčasťou podujatia bola vernisáž a slávnostné oceňovanie. Sprievodnou akciou bol celoslovenský dvojdňový seminár pre pedagógov výtvarnej výchovy, ktorého programy boli vedené odbornými lektormi.

Najúspešnejšie školy majú právo predstaviť sa ako víťaz bienále samostatnou prezentačnou výstavou v nasledujúcom roku. Základným kritériom hodnotenia prác bola ich originálnosť a umelecká kvalita. Táto súťaž bola súťažnou prezentáciou a hľadaním inovatívnych riešení výtvarných problémov a námetov vo výtvarnej tvorbe.

 

Svoje výtvarné zámery, či zážitky vyjadrili žiaci výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera vo svojich prácach, ktorí sa zúčastnili tejto prestížnej súťaže základných umeleckých škôl z celého Slovenska. V medzinárodnej súťaži Výtvarné alternatívy reprezentovali našu  školu práce v kategóriách plošné práce, priestorové práce, výtvarný cyklus, práce s textilom a fotodokumentácia. Do súťaže bolo odoslaných 26 prác + Skupinová práca – veľkoplošný projekt /fotodokumentácia – mozaika/, na ktorých pracovalo 36 žiakov výtvarného odboru.

ZUŠ A. Cígera  na  základe  hodnotenia   odbornej   poroty   získala   HLAVNÚ CENU  na XV. bienále Výtvarných alternatív, celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou, vyhlásených  Ministerstvom  školstva, vedy, výskumu a športu  SR.

Na vernisáži  výstavy  v  ZUŠ  IWK   Považská  Bystrica učiteľky výtvarného odboru slávnostne prevzali ocenenie  pre školu za najlepšiu kolekciu  prác.

ZUŠ A. Cígera Kežmarok ako víťaz  HLAVNEJ CENY – CENY MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR  má právo na samostatnú prezentačnú výstavu v roku 2020. Táto neľahká a zodpovedná úloha nás čaká na budúci školský rok v mesiaci apríl. Výstava sa bude inštalovať v priestoroch ZUŠ  IWK   Považská  Bystrica, kde žiaci našej školy pri takej významnej udalosti budú prvýkrát reprezentovať nielen ZUŠ A. Cígera, ale aj mesto Kežmarok. Aj vďaka tejto súťaži sa v prácach žiakov objavujú moderné metódy tvorby a nové médiá.

20190412_184643