Hosť Divadlenia 2019

Hosť Divadlenia 2019

Hosťom Divadlenia je tento rok Divadelný ochotnícky súbor Paľa Bielika z Tatranskej Lomnice, jadro ktorého tvoria traja bývalí absolventi literárno-dramatického odboru našej ZUŠ – Matúš Gonda, Soňa Fereníková a Barbora Petrovová. Komédiu Dva  tucty červených ruží si môžete pozrieť v nedeľu 16.6. o 18.30 hod.

60498820_443599382866081_2269732732370157568_n