Hudobná dielňa

Hudobná dielňa

V priebehu letných prázdnin sme vďaka Nadácii pre deti Slovenska – Hodina deťom zakúpili hudobné nástroje, ktoré obohatili našu “hudobnú paletu” v Hudobnej dielni. Ťažko slovami opísať ako boli deti, pri prvom dotyku s nimi, očarené ich podmanivým zvukom. Popri hudobných hrách sme sa začali pripravovať aj na koncertné vystúpenia, aby sme na nich predviedli svoju šikovnosť a radosť z hudby. Želáme si, aby sme verejnými vystúpeniami povzbudili a ukázali aj iným deťom so zdravotným znevýhodnením, že brána hudby (do ZUŠ-ky) je otvorená pre všetkých.
 

7fa1cb6ce433a9a11f9bb4a3aa93b524