Ján Levocký – Dychové a bicie nástroje

jan_levocky250

Štúdium:
– Konzervatórium Košice – fagot , v triede Róberta Krajča
– 2 ročné štúdium dirigovania OÚ Bratislava , Július Kowalski, Michal Galovec
– od roku 1981 ZUŠ A.Cígera Kežmarok, učiteľ hry na dychové nástroje, akordeón, bicie.
– Od roku 1990 riaditeľ školy doteraz
 
žiaci pôsobiaci profesionálne v oblasti hudby:
– Mgr.art. Vladimír Sedlák Art.D. – fagot, Musik Akademie Berlín, pedagóg, hráč
– Miloslav Suchomel- fagot, saxofón, Bratislava , hráč, dirigent, skladateľ
– Mgr.art.Jozef Eliáš ArtD.- klarinet , Bratislava, hráč, pedagóg
– Mgr.Ivo Petrík – trúbka, riad. ZUŠ Slovenská Lupča
 
– Som rád každému žiakovi u ktorého sa mi podarí vzbudiť záujem o hru na nástroji a spoločné muzicírovanie. Vždy ma poteší, keď sa moji bývalí žiaci ku mne hlásia a môžeme spomínať na spoločne prežité chvíle strávené v triede.