Jana Vaksmundská

Jana_Vaksmundska250

Svoje prvé výtvarné skúsenosti získala počas štúdia na tunajšej škole pod vedením akad.maliarky Evy Končekovej, ktoré ďalej rozvíjala na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Košiciach a neskôr aj na Škole úžitkového výtvarníctva v Ružomberku. Od septembra 1985 pracuje ako učiteľka výtvarného odboru ZUŠ A. Cígera. Počas svojej pedagogickej praxe získala niekoľko významných ocenení. Svojim osobným prístupom, tvorivou činnosťou, ako aj uchopením samotného výchovno-vzdelávacieho procesu je jej cieľom výtvarnú výchovu vštepiť do povedomia svojich žiakov. Medzi jej osobné záujmy patrí kreatívna výtvarná tvorivosť s deťmi rôzneho veku, ktorá je zároveň jej koníčkom a poslaním. Ako tvrdí: „Rozvoj estetického cítenia, v ktorom výtvarná výchova má svoje osobitné poslanie, nadobúda vo výchove mimoriadny význam.“