Klaudia Palušáková, DiS. art – spevácke oddelenie, hudobná náuka

Klaudia_Palusakova250

Je učiteľkou v odbore spev a hudobná teória s dvojročnou praxou v rámci štúdia na Konzervatóriu. Ukončila šesťročné štúdium ako diplomovaný špecialista umenia. Okrem toho sa spevu venuje už od detstva, kde ešte na základnej umeleckej škole bola úspešná v ľudovom speve. Jej technickým zameraním je ako klasický tak aj muzikálový, a populárny žáner. Na ZUŠ A. Cígera vyučuje spev a hudobnú náuku od roku 2021.