Koncert na spievajúcej píle

Koncert na spievajúcej píle

Nedeľa 17. jún 2018 o  18.30  v sále MsKS Kežmarok 

Jana Ovšonková, bývalá absolventka LDO ZUŠ A.Cígera, herečka a režisérka, bude hosťom  tohoročného festivalu  Divadlenie.  Divákom  predstaví nielen vlastnú režijnú prácu na Slovensku a v zahraničí, ale aj svoju netradičnú záľubu – hru na pílu.  Spolu so svojim kolegom, gitaristom Petrom Gáborom,  uvedú v nedeľu večer Koncert na spievajúcej píle.       

ovsonkova