Krajská scénická žatva Levoča 2016

Dňa 14.4. 2016 sa žiaci literárno-dramatického odboru zúčastnili Krajskej scénickej žatvy  v Levoči, kde postúpili ako víťazi Divadelnej Šuňavy 2016 v kategórii “divadlo mladých”.

Na krajskej súťaži sa predstavil Adam Kubala  scénickou miniatúrou “Pozor tieň”, za ktorú získal cenu za mužský herecký výkon.
Ďalšie predstavenie, ktoré sa v Levoči uchádzalo o priazeň divákov aj poroty “Slováci sme od rodu!” je spoločným dielom dvoch divadelných súborov – Tote tam (ZUŠ A.Cígera Kežmarok) a Trma-vrma (Spojená škola Letná Poprad). Predstavenie “Slováci sme od rodu!” získalo 1.miesto a postup na celoštátnu prehliadku divadla mladých v Tisovci.