Ladislav Pompa

Ladislav_Pompa180

odd. strunových nástrojov/ – husle
Študovať hru na husle na Štátnom konzervatóriu v Košiciach v rokoch 1973 – 1979. Po ukončení štúdií pôsobil ako pedagóg na Ľudovej škole umenia v Starej Ľubovni, Poprade a v Podolínci (1981 – 2005 ). Počas pedagogickej činnosti vychoval rad študentov stredných pedagogických škôl a konzervatórií. Od roku 2017 do súčasnosti pôsobí na Základnej umeleckej škole v Kežmarku ako učiteľ hry na husliach. Okrem pedagogickej činnosti sa vo voľnom čase venuje aktívnej hre na husliach v umeleckej sfére. Nakoľko sa pedagogickej činnosti venuje pomerne dlho, práca a výchova jeho žiakov mu prináša veľkú radosť.