Ľubomír Husár

– učiteľ hudobného odboru, husle
– bližšie info bude dodané neskôr