Mgr. Emília Šavelová

Milka_savelova250

Literárno-dramatický odbor vyučuje od r. 1992. Ako pedagóg LDO v ZUŠ A. Cígera Kežmarok pôsobí od r. 2005. Pod jej vedením sa žiaci LDO stali neodmysliteľnou súčasťou rôznorodých podujatí na pôde mesta, ako je napríklad pravidelné účinkovanie v rámci večera víťazov celoštátnej súťaže Literárny Kežmarok, vianočných podujatí v meste, či pouličného divadla v rámci akcie Nočný Kežmarok. Svoje ročníkové a absolventské predstavenia každoročne prezentujú v rámci festivalu divadla hraného deťmi a divadla mladých „Divadlenie“, ktorého je ZUŠ A. Cígera organizátorom.
Od roku 2007 pracuje pri LDO aj divadelný súbor TOTE TAM, ktorý pravidelne reprezentuje školu, ako aj mesto Kežmarok na krajských a celoštátnych prehliadkach divadla hraného deťmi, divadla mladých ale aj divadla poézie v rámci súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Absolventi LDO pod jej vedením pôsobia v ochotníckych súboroch dospelých nielen v Kežmarku ale aj v blízkom okolí (Ľubica, Sp. Belá, T.Lomnica). Mnohí z nich sa realizujú aj na pôde profesionálneho divadla a filmu nielen na území Slovenska ale aj v zahraničí.