Mgr. Jana Galliková

Janka_Gallikova250

Vyštudovala Filozofickú fakultu KU v Ružomberku, históriu a výtvarnú výchovu. Počas štúdia sa venovala hlavne sochárstvu, pod vedením profesora Rastislava Biarinca. Na ZUŠ vyučuje od roku 2007. Je spoluautorkou viacerých publikácii, členkou Klubu kežmarských výtvarníkov a Spišského dejepisného spolku. Venuje sa maľbe a kresbe. Má stálu výstavu v Spišskej Novej Vsi Miluje prírodu a krásu v každom detaile. Jej obľúbeným citátom je: “Krásu človek musí poznať, až potom ju vidí všade.”