Mgr. Miriam Peters

Miriam_Peters250

odd. klávesových nástrojov/- klavír

Na ZUŠ A. Cígera v Kežmarku pracuje ako učiteľka klavírnej hry od roku 1997. Svoje odborné vzdelanie získala na Konzervatóriu v Košiciach a následne na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v študijnom programe Učiteľstvo hudobného umenia a hra na klávesové nástroje (klavír). Jej práca je pre ňu radosťou a tiež dobrou výzvou ako inšpirovať, povzbudzovať a viesť mladých klaviristov. Okrem vyučovania tiež korepetituje žiakov a učiteľov sláčikového a dychového oddelenia na školských koncertoch a súťažiach.