Mgr. Rita Derco

Rita_Lorencovicova250

Absolvovala štúdium v oblasti výtvarného umenia a pedagogiky na FHPV a FF Prešovskej univerzity v Prešove. Ako tvrdí: „Robí mi veľkú radosť, keď vidím svojich žiakov umelecky rásť a preto sa snažím prirodzene rozvíjať ich talent a potenciál. Pokladám za veľmi dôležité zabezpečiť pre malých umelcov príjemné prostredie,v ktorom sa môžu vzdelávať a realizovať. U žiakov sa snažím vzbudiť záujem o umenie a viesť ich k vytváraniu jedinečných a originálnych výtvarných prác, s ktorými sa môžu následne odprezentovať na rozličných výtvarných súťažiach alebo výstavách. Naša spoločná námaha a úsilie nesie podobu množstva ocenení, z ktorých sa tešíme.”
Vo voľnom čase sa venuje maľbe. Fascinuje ju realizmus a moderné umenie.