Mladý violončelista Slovenska 2020

Mladý violončelista Slovenska 2020

  • 15. ročník v dňoch 3.4. – 4. 2020
  • Súťaž je určená žiakom ZUŠ na Slovensku.
  • Súťaží sa v šiestich kategóriách, podľa ročníkov a stupňov ZUŠ , a v komornej hre.

Štatút, prihláška, informácie.