Nadchnúť mladých pre Štúra či Pribinu? Aj to sa dá

Nadchnúť mladých pre Štúra či Pribinu? Aj to sa dá

Mladí divadelníci spod Tatier spojili sily a stvorili hru s názvom Slováci sme od rodu. Kto by od národnej témy čakal poučovanie a nudu, bol by na veľkom omyle.

divadlo-svit1Autorská hra divadelných súborov Tote tam z Kežmarku a Trma-vrma z Popradu je už od úvodu sviežim dielkom, ktorému nechýba ani irónia, vtip či sarkazmus. Možno aj preto, že scenár vznikal na základe improvizácie – vedúce súborov zadali tému a študenti prichádzali s vlastnými nápadmi, ako ju znázorniť. „Napríklad bola zadaná téma Cyril a Metod alebo Svätopluk či Pribina, Jánošík… V rámci toho si mnohé museli naštudovať a na základe týchto poznatkov potom robili improvizácie z pohľadu násťročných ľudí s patričnou dávkou irónie a sarkazmu, ktoré sú typické pre ich vek,“ vysvetlila Alena Váradyová, vedúca súboru Trma-vrma, ktorý pôsobí pri Základnej umeleckej škole Spojenej školy Letná v Poprade.

Som Slovák, lebo…
„Čo sa týka témy hry, premýšľali sme nad takou, ktorá by im bola blízka, s ktorou sa stretávajú – či už je to v rámci učebných osnov dejiny a história alebo otázka vlastnej identity a postoja mladého človeka ku krajine, v ktorej žije. Práve z toho dôvodu, že každý z nich premýšľa, čo ďalej so svojím životom – či ostať v tejto krajine, či ísť študovať do zahraničia… Práve preto si svojím spôsobom potrebujú utriediť myšlienky a postoj k našej histórii a ku krajine ako takej,“ pokračuje Váradyová. Najprv teda vznikali samotné obrazy, ktoré potom študenti pod vedením pedagogičiek pospájali do ucelenej hry. Autorské dielko Slováci sme od rodu si tak v konečnej podobe mohlo publikum pozrieť minulý piatok v Dome kultúry vo Svite. Hľadisko zaplnené predovšetkým mladými ľuďmi – žiakmi a študentami – sa v podstate od samotného úvodu hry dobre zabávalo a jednotlivé repliky mladých hercov často dopĺňal zborový smiech publika.

Znepokojivé otázky a odpovede
Celý nápad pripraviť spoločné predstavenie pritom vznikol u samotných hercov. „Títo mladí ľudia sa už dlhodobo stretávajú na rôznych regionálnych prehliadkach, festivale pantomímy, takže sú z nich veľkí priatelia. Roky už flirtovali s myšlienkou, že by urobili nejaký spoločný projekt, spoločné predstavenie. Začiatkom minulého školského roka nás postavili pred situáciu, že chcú niečo urobiť spoločne. Pristúpili sme na túto požiadavku a rozhodli sme sa spolupracovať,“ povedala Emília Šavelová, vedúca súboru Tote tam, ktorý pôsobí pri ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. „Mnohí z nich – a to málokto vie – sú víťazi celoštátnych kôl rôznych súťaží, výborní recitátori, ktorí boli aj v Kubíne,“ dodala A. Váradyová. Zároveň podotkla, že táto práca bola náročná, ale na druhej strane i veľmi inšpiratívna. „Sú to už plnohodnotní ľudia, ktorí majú svoj názor, dokážu argumentovať, pýtajú sa a dokážu klásť veľmi znepokojivé otázky,“ hovorí pedagogička a dodáva: „Herci tomu obetovali veľmi veľa. Myslím si, že až nadštandardne na decká tohto veku.“

Mieria aj do Maďarska
Práca mladých Podtatrancov už zaujala aj odborníkov. „Sme čerstvo po Divadelnej Nitre, chystáme sa na medzinárodnú prehliadku Slováci na javisku do Sarvaša v Maďarsku. Boli sme na Scénickej žatve v Martine, čo je vrcholná prehliadka amatérskych súborov. Sú tam prizývaní aj členovia medzinárodného divadelného združenia. Ak ich nejaké predstavenie zaujme, tak sú prizývaní na ďalšie medzinárodné prehliadky. Tak sme sa dostali do Sarvaša. Bude to pre mladých prvá medzinárodná divadelná skúsenosť,“ priblížila aktuálne plány oboch súborov E. Šavelová.

Zdroj: Podtatranské noviny