Ocenenie za literárnu tvorbu

Ocenenie za literárnu tvorbu

.
Nielen divadlom je literárno-dramatický odbor živý. Na vyučovaní LDO sa v rámci rôznych tvorivých aktivít  pohrávame aj s literatúrou a vlastnými  literárnymi pokusmi. Ak sa dielo podarí, tak prídu na rad, okrem dobrého pocitu a uznania spolužiakov, aj ocenenia.Jedno z nich získala v týchto dňoch aj naša žiačka Vesna Zorana Gemzová, ktorá  za svoju rozprávku “Prečo je dúha farebná” získala 1. miesto v IV. kategórii ZUŠ-próza na XX.ročníku celoslovenskej súťaže výtvarnej a literárnej tvorby detí – Dúha 2016. Blahoželáme.