Oznam k 2 % dane

Oznam k 2 % dane

MILÍ  RODIČIA, PRIATELIA ZUŠ ANTONA CÍGERA

Aj v tomto školskom roku môžete podporiť naše občianske združenie Klub priateľov umenia  – ZUŠ A. Cígera  finančným darom alebo 2 % z dane. Tlačivá o poukázaní zaplatenej dane nájdete na stránke ZUŠ, zaslané budú systémom izuš všetkým rodičom.

V prípade, že nás chcete podporiť finančným darom:
č. účtu : 4020790079 / 7500 – Klub priateľov umenia – ZUŠ Antona Cígera

Vďaka Vašej štedrosti a pomoci sa nám podarilo v školskom roku 2015 / 2016 :

  • obnoviť a zorganizovať celoslovenskú súťaž Mladý violončelista Slovenska
  • prihlásiť žiakov literárno – dramatického odboru na regionálne a celoslovenské prehliadky
  • pripravovať festival Divadlenie a letný výmenný kurz so žiakmi ZUŠ z Bochnie v KK
  • obohatiť „ hudobnú dielňu“ detí so špeciálnymi potrebami novými hudobnými nástrojmi a pomôckami