Pozvánka na plenárne zasadnutie

Pozvánka na plenárne zasadnutie

Pozývame rodičov na plenárne zasadnutie OZ Klub priateľov umenia – združenie rodičov ZUŠ A.Cígera dňa 14.novembra o 17 hod. v koncertnej sále školy, Hviezdoslavova 12/ na poschodí/. Veríme , že pozvanie príjmete a nájdete si čas cca 1 hod. , aby sme spoločne vyhodnotili uplynulý šk.rok a povedali si, čo by sme mohli urobiť v tomto šk.roku .