Pozvánka: SLOVÁCI SME OD RODU!

Pozvánka: SLOVÁCI SME OD RODU!

Milí priatelia!

Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie SLOVÁCI SME OD RODU! študentských súborov TOTE TAM (ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a TRMA-VRMA (ZUŠ pri Spojenej škole Letná v Poprade)

Termín: 11. 5. 2016 (streda) o 18:00 hod.
Miesto: Dom kultúry v Poprade (veľká sála)
Vstupné: dobrovoľné

O predstavení:

Slováci sme od rodu! je spoločným projektom divadelných súborov TOTE TAM a TRMA-VRMA, ale aj javiskovou výpoveďou mladých ľudí o ich pohľade na Slovensko (nielen) dnešných dní. Spoločne sa pýtajú:

My, Slováci…Akí vlastne sme?
A prečo sme takí, akí sme?

S humorom, recesiou a bezohľadnou dávkou absurdity a provokatívnosti hľadajú v minulosti, premýšľajú v súčasnosti, hľadia do budúcnosti…

A veria, že táto krajina by mohla byť miestom, kde by chceli zostať žiť.
Alebo ani nie…?

(predstavenie získalo v kategórii divadla mladých 1. miesto na regionálnej prehliadke Divadelná Šuňava 2016, 1. miesto na Krajskej scénickej žatve 2016 v Levoči a postúpilo na júnovú celoštátnu prehliadku divadla mladých FEDIM 2016 do Tisovca)

Upozornenie: Predstavenie je vhodné pre divákov od 12 rokov a vyskytujú sa v ňom expresívne výrazy!

O súboroch:

Divadelné súbory TOTE TAM a TRMA-VRMA patria v ostatných rokoch medzi popredné  súbory na Slovensku. Po víťazstvách na krajských a celoštátnych prehliadkach sa s úspechom viackrát predstavili aj na vrcholnej prehliadke ochotníckeho divadla na Slovensku Scénickej žatve v Martine.

Tešíme sa na stretnutie s Vami, veríme, že našu tvorivú prácu podporíte aj svojou účasťou.

Milka Šavelová, Alena Váradyová a členovia divadelných súborov TOTE TAM a TRMA-VRMA