Pozvánka

Pozvánka

Pozývame rodičov na plenárnu schôdzu OZ Klub priateľov umenia / bývalé rodičovské združenie/, dňa 16.9.2020 o 15,30 hod. v koncertnej sále školy, ul.Hviezdoslavova 12, Kežmarok. Súčasťou programu bude aj voľba zástupcov rodičov do Rady školy pri ZUŠ A.Cígera.