Radoslav Gorči, Dis. art

Radoslav_Gorcit_250

odd. klávesových nástrojov/ keyboard, klavír

Absolvent Konzervatória v Košiciach, Na ZUŠ A. Cígera pôsobí od roku 2006 ako pedagóg klavíra. Hudba a vyučovanie sú jeho prácou i koníčkom. V minulosti sa venoval hudobným produkciám v zahraničí.