PaedDr.Slavomír Kolesár

Kolesar

Úspešne absolvoval štúdium na PF UMB v odbore- Hudobné umenie a školské hudobné súbory. Popri tom jeho kroky viedli na Akadémiu umení v Banskej Bystrici, kde vyštudoval vokálnu interpretáciu. Počas štúdia pôsobil v Štátnej opere v Banskej Bystrici. Po škole jeho srdce priviedlo do Kežmarku. V ZUŠ Antona Cígera pracuje od roku 2014, kde vedie spevácky odbor. Je rád, že sa na ZUŠ podarilo rozbehnúť aj detský spevácky zbor, ktorý vedie aj s kolegyňou Mgr. Zuzanou Madejovou. Teší sa z úspechov svojich žiakov, no stále rád privíta mladých nádejných spevákov, pre ktorých je spev vyjadrením pocitov a šťastia.