„Slováci sme od rodu!“   27. augusta  2016  na Scénickej žatve  v Martine

„Slováci sme od rodu!“   27. augusta  2016  na Scénickej žatve  v Martine

 

Spoločný projekt divadelných súborov „Tote tam“ pri ZUŠ A.Cígera v Kežmarku a „Trma-vrma“ pri ZUŠ  Spojenej školy Letná v Poprade  „Slováci sme od rodu!“ zaujal aj  na 94. ročníku Scénickej žatvy.

Scénická žatva  je vrcholná celoštátna divadelná prehliadka amatérskeho divadla a umeleckého prednesu vo všetkých druhoch, žánroch a kategóriách. Koná sa každoročne posledný augustový týždeň v Slovenskom komornom divadle Martin a predstavujú sa na nej najúspešnejšie produkcie divadelnej sezóny.

Vďaka významnému slovenskému fotografovi Ctiborovi Bachratému, ktorý nám urobil krásne fotografie vám môžeme priblížiť, ako sme na SŽ 2016  “žatvovali”.  Zaujali sme aj zahraničných pozorovateľov a dostali sme pozvanie na medzinárodný festival „Slováci na javisku“ , ktorý sa uskutoční  14.-16.októbra 2016 v maďarskom Sarvaši. Už sa tešíme!