Trpaslíci v čarodejnom lese

Trpaslíci v čarodejnom lese

Žiaci a učitelia našej ZUŠ si pripravili pre žiakov 1. stupňa a ich pedagógov hudobno-dramatický projekt s názvom-  Trpaslíci v čarodejnom lese. Je plný piesní a hudobných aktivít. Diváci si spolu s nami zatancujú, zaspievajú a pomôžu tak trpaslíkom s nepodareným kúzlom. Ide teda o interaktívny

príbeh, pri ktorom diváci určite neostanú sedieť na svojich miestach a naučia sa pritom niečo nové a zaujímavé o hudbe.

Viac informácií nájdete na plagáte.
Tešíme sa na Vás.

plgat n