Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

Úspech na medzinárodnej výtvarnej súťaži

dsc_3090Mnohé detské výtvarné dielka však zdobia nielen domáce prostredie, ale i školy, rôzne výstavné miestnosti, galérie i divadlá. Nedávno sa konala jedna veľká výstava v divadle mesta Schwedt nad Odrou v Nemecku, kde boli vystavené práce 49. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže. Žiaci ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku sa taktiež zapojili do tejto súťaže, ktorá bola zameraná na detskú výtvarnú tvorbu, podnecujúca výtvarný prejav detí s cieľom vzbudzovať radosť z tvorby, farieb, plná hravosti. Téma bola voľná, deti mali čerpať zo svojho každodenného života, zapojiť svoju fantáziu, zážitky a skúsenosti. 49. ročníka Medzinárodnej detskej výtvarnej súťaže v Nemecku sa zúčastnilo 2150 prác z 19 krajín sveta. Medzinárodná porota vybrala z týchto výtvarných prác 651 najlepších obrázkov, ktoré sa nainštalovali v divadle. Táto výstava mala obrovskú účasť návštevníkov. Divadlo šlo s touto výstavou na cestu do iných štátov k ďalším ľuďom, ich priateľom, rodinám…..za fantáziou.

Maxim Pirhala, žiak ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku, získal na tejto súťaži jednu z mimoriadnych cien vo svojej kategórii. Obdŕžal poďakovanie, vzácny diplom a darček. Talent a výtvarná práca nášho žiaka reprezentovala nielen ZUŠ a mesto Kežmarok, ale aj Slovenskú republiku.