Úspešne na 26. ročníku Divadelnej Šuňavy

Úspešne na 26. ročníku Divadelnej Šuňavy

Divadelný súbor TOTE TAM, ktorý pracuje pri literárno-dramatickom odbore ZUŠ sa aj

tento rok zúčastnil medziokresnej  súťažnej prehliadky neprofesionálneho  divadla pre okresy Poprad, Kežmarok, Levoča – DIVADELNÁ ŠUŇAVA 2018.

V kategórii Divadlo hrané deťmi (do 15 rokov) uviedol súbor v réžii Emílie Šavelovej  inscenáciu P.Hudáka “Labakan” na motívy  rozprávky W.Hauffa  „O falošnom princovi“.
Súbor TOTE TAM si vybojoval  1.miesto a postupuje na krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti  “Rozprávkový Stropkov 2018”.

V kategórii Divadlo mladých (nad 15 rokov) sa o priazeň divákov a poroty uchádzali aj starší žiaci LDO, ktorý opätovne siahli po spolupráci  s popradským súborom “Trma-vrma” pri  Spojenej škole v Poprade. Pod režijným vedením Emílie Šavelovej a Aleny Váradyovej uviedli autorskú inscenáciu  “Hry”.  Rovnako aj toto predstavenie porota ocenila  1. miestom   a na mladých divadelníkov čaká Krajská scénická žatva 2018, ktorá sa  bude konať v Poprade.

Organizátori a spoluorganizátori ďakujú všetkým súťažiacim za čas, talent a vôľu venovať sa divadelnému umeniu.
16.marec 2018