Úspešní výtvarníci na Dúhe

Úspešní výtvarníci na Dúhe

V XX. ročníku celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže DÚHA 2015/2016 Stará Ľubovňa vo výtvarnej tvorbe detí bolo do súťaže prihlásených 540 prác z 38 škôl. V tomto  jubilejnom ročníku aj práce žiakov zo ZUŠ A. Cígera z Kežmarku získali krásne ocenenia. Vo IV. kategórii – ZUŠ sme obsadili dve prvé miesta: VLADIMÍRA ORAVCOVÁ, 5 rokov – 1. miesto, TÍMEA FERENCOVÁ, 9 rokov – 1. miesto, JASMÍN ROTHOVÁ, 8 rokov – 3. miesto a PATRÍCIA BEKEŠOVÁ, 7 rokov – ČESTNÉ UZNANIE.  MIMORIADNA CENA – CENA SLOVENSKÉHO ZVÄZU PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍKOV bola udelená žiakovi ROLANDOVI KAPRÁLOVI, 7 rokov. Okrem víťazných prác boli  z kolekcie prác vybrané aj PRÁCE NA VÝSTAVU žiakov našej  školy: EMMA KRAJČOVÁ – 5 rokov, VIKTÓRIA ROCHOVÁ – 7 rokov, NINA HUSÁROVÁ – 8 rokov a MIA PETRÁŠOVÁ – 9 rokov. Nielen na detských tváričkách sa objavil radostný úsmev, ale aj pedagógovia sa tešia z výsledkov svojich žiakov. GRATULUJEME!