Vianočná pohľadnica 13. Ročník

Vianočná pohľadnica 13. Ročník

Cieľom výtvarnej súťaže bolo nielen konfrontovať detskú výtvarnú tvorbu a umelecké prístupy či dávať priestor prezentácii mladých umeleckých talentov, ale najmä priblížiť  tradičné chápanie  Vianoc.  Detskí autori vo výtvarných prácach prezentovali svoje zručnosti a vnímanie vianočnej tematiky. Porota  ocenila svojskú detskú interpretáciu a kreatívne stvárnenie danej témy. Do 13. ročníka  medzinárodne j súťaže  sa zapojilo  5500 detí zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, Ukrajiny a Srbska. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci Janka Brutovská 3. miesto v kategórií maľba, kresba,  1. miesto Martin Hoffmann v kategórií kombinovaná technika. Obom žiakom srdečne blahoželáme.

Martin Hoffmann, Janka Brutovská