Viktor Varga – AKORDEÓN

Viktor_Varga250

Absolvent Konzervatória v Košiciach v odbore akordeón u profesora V. Čuchrana.
Následné pokračoval štúdiom na UPJŠ v Prešove v odbore hudobná výchova.
Od 01.03.2021 pôsobí v ZUŠ A. Cígera ako učiteľ hry na akordeón.