Viktória Vilkovská – gitara

Viktória Vilkovská_vacsie250

Narodila sa v Kežmarku, kde navštevovala Gymnázium aj Základnú umeleckú školu. Po skončení stredoškolského štúdia pokračovala na Prešovskej univerzite v Prešove. V odbore Učiteľstvo pedagogiky a hudobného umenia ukončila bakalársky stupeň v roku 2018.
Na ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku pôsobí od šk. roku 2019/2020 ako učiteľka hry na gitare.