XXI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

XXI. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže.

V pondelok 16. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien medzinárodnej výtvarnej súťaže Zelený svet 2016,  na ktorom sa zúčastnila Sára Hycláková zo ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.
Sárka (dieťa s Downovým syndrómom) získala 1. miesto v kategórií vo veku od 11 do 15 rokov (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky ). Do tohto ročníka súťaže Zelený svet 2016 sa zapojili školy s neuveriteľným počtom 4004 prác. Do 21. ročníka sprievodného podujatia MFF Ekotopfilm- Envirofilm 2016  prišli nielen práce  zo Slovenska, ale aj z Česka, Nemecka, Kanady a Číny. V tomto ročníku mali súťažné práce vo forme malieb, kresieb, grafík, farebných, čiernobielych a animovaných filmov, či komiksov odrážať ich pohľad na prírodu v ich bezprostrednej blízkosti v zmysle predpísanej témy Parky a záhrady – moje najlepšie miesto pre život. Sárkina víťazná práca niesla názov „V našej záhrade“. Tešíme sa z jej úspechu. Blahoželáme!