Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku boli opäť úspešní

Žiaci výtvarného odboru ZUŠ Antona Cígera v Kežmarku boli opäť úspešní

V tomto školskom roku sa konal už piaty ročník GABI 2018 – Bienále detskej výtvarnej tvorby v Galante. Medzinárodná prehliadka / súťaž/ výtvarných prác GABI, ktorá je prínosom k hľadaniu a prezentácii detskej výtvarnej tvorby.
„Nekonšpirujeme , ale prijímame svet v jeho otvorenej podobe . Prijímame priestor, v ktorom naše deti sú súčasťou jeho nekonečnosti. Pozývame vás spoznávať – FAREBNÝ SVET – tvorený očami našich detských umelcov. Staňme sa súčasťou tohto diania .“ Organizátor týmito slovami aj prostredníctvom svojej internetovej stránky oslovil mladých umelcov a pedagógov ZUŠ. Vo výbere výtvarných prác sa predstavilo cez tridsať škôl  a prezentovali sa svojimi výnimočnými dielami. Práce tvorené rukami detských umelcov zaujali pestrosťou, rôznorodosťou, kvalitou. Umelecká komisia vybrala a ocenila víťazov základných umeleckých škôl. Najlepším dielam v rámci súťaže GABI bola udelená Hlavná cena v kategórii výtvarnej a vekovej, ktorú získala žiačka Sofia Bialončíková. Čestné uznanie si odniesla žiačka Timea Ferencová. Obidve sú žiačkami ZUŠ A. Cígera v Kežmarku.

Základná umelecká škola má nepostrádateľný význam vo výchove mladého človeka. Obohacuje a rozvíja jeho emocionálnu stránku života, podporuje kreativitu a prostredníctvom žiaka rozvíja zároveň kultúrny život mesta a okolia.

Zároveň je účinným nástrojom úsilia proti negatívnym javom v spoločnosti.

Autor: Jana Vaksmundská, ZUŠ A. Cígera Kežmarok

DSC_5997