Zlaté pásmo z Rozprávkového Stropkova 2019

Zlaté pásmo z Rozprávkového Stropkova 2019

Mladší žiaci literárno-dramatického odboru sa v tejto divadelnej sezóne úspešne uviedli predstavením „Nebojsa“.  Na regionálnej súťaži Divadelná Šuňava 2019 získali prvé miesto a postup do krajského kola. 11. apríla 2019 si z krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti  „Rozprávkový Stropkov 2019“  si odniesli umiestnenie v zlatom pásme. Slovenskú ľudovú rozprávku  „O Nebojsovi“ zdramatizoval Štefan Šimko, upravila Emília Šavelová.