Zlaté pásmo z Rozprávkového Stropkova

Zlaté pásmo z Rozprávkového Stropkova

Žiaci LDO do 15 rokov, ktorí tvoria mladšiu skupinu divadelného súboru TOTE TAM, sa  19. apríla 2018 zúčastnili 42. ročníka krajskej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Rozprávkový Stropkov.  Mladí divadelníci úspešne reprezentovali našu ZUŠ aj mesto Kežmarok v rámci  Prešovského samosprávneho kraja .  S  divadelnou hrou  Petra  Hudáka na motívy rozprávky W. Hauffa  „LABAKAN“ sa  umiestnili v zlatom pásme.