Zuzana Kellnerová

– učiteľ hudobného odboru, klavír
– bližšie info bude dodané neskôr