INFO PRE RODIČOV A ŽIAKOV

ŠKOLNÉ :

a.) za žiaka do 25 rokov :

  • prípravný ročník   –   3,5 eur
  • individuálne vyučovanie   –  6 eur
  • individuálne vyučovanie – 2.nástroj (obligátny)   –   3 eur
  • skupinové vyučovanie   –  4,5 eur

b.) za žiaka nad 25 rokov :

  • individuálne vyučovanie  –  25 eur
  • individuálne vyučovanie – 2.nástroj (obligátny)    –  12,5 eur
  • skupinové vyučovanie   –  25 eur