INFO pre rodičov a žiakov

ŠKOLNÉ :

a.) za žiaka do 25 rokov :

  • prípravný ročník   –   3,5 eur
  • individuálne vyučovanie   –  6 eur
  • individuálne vyučovanie – 2.nástroj (obligátny)   –   3 eur
  • skupinové vyučovanie   –  4,5 eur

b.) za žiaka nad 25 rokov :

  • individuálne vyučovanie  –  25 eur
  • individuálne vyučovanie – 2.nástroj (obligátny)    –  12,5 eur
  • skupinové vyučovanie   –  25 eur
Na základe usmernenia MŠVVŠ SR rušíme tohtoročnú celoslovenskú súťaž „Mladý violončelista Slovenska 2020“ v pôvodnom termíne 3.a 4 . 4. 2020 . Budeme hľadať vhodný termín podľa aktuálnej situácie. Pokiaľ by sa súťaž zrušila celkom, tak už uhradené štartovné bude v plnej výške vrátené späť na účet.

Taktiež oznamujeme: Škola je na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu od piatka 13.3.2020 na 14 dní zatvorená, nebude prebiehať vyučovanie.
close